Sårbehandling

Dette er en komplet serie sårbehandlingsemner, som er målrettet den primære sundhedssektor.

Varighed: 10 dele á 30 minutters varighed.

Målgruppe: Sundhedsfaglige medarbejdere

Kurset er bygget op omkring de anerkendte nationale og internationale retningslinjer for forebyggelse og behandling af sår. 

Sårserien er resultatet af et tæt samarbejde med førende specialister i sårbehandling. De faglige eksperter bag serien er: Rolf Jelnes, overlæge, dr. med., specialist i karkirurgi samt Hulda Skov og Lena Maria Burchard, sygeplejersker med speciale i sårbehandling.

Sårbehandlingsserien består af 10 dele à ca. 30 minutter. Serien vil give medarbejderne den vigtige viden, der skal til for at kunne udføre en hensigtsmæssig og nutidig behandling af sår. Medarbejderne skal gennem kurset afprøve deres nyerhvervede viden om behandling af sår med reflektionscases og quizzer.  

Der er god økonomi i at have fokus på en optimal behandling af sår, og for de berørte borgere taler vi i høj grad om at højne livskvaliteten. Et sår, der ikke vil hele, medfører ofte smerter, isolation og andre lidelser.