Spring til hovedindhold

Styrk effekten af jeres e-learning med blended learning

Digital læring er fantastisk fleksibelt og tilmed effektivt, men tænk hvis du kunne fordoble effekten.

Når du planlægger et kompetenceløft hos dine medarbejdere, og du ser, at digital læring kan gøre en stor forskel, kan du med fordel overveje at tilrettelægge et læringsforløb, hvor du ikke kun anvender digital læring, men kombinerer det med flere formater, fx øvelser, hvor I mødes fysisk, struktureret dialog og gruppearbejde.  

Her får du tips til, hvordan du kan tilrettelægge din kompetenceudvikling, så du kombinerer fysisk og digital læring og samtidig styrker sammenholdet og samarbejdet i din afdeling.  

Blended learning roadmap

Målret de vigtigste læringspointer på personalemøder

De fleste kender til, at det er svært at finde 30 minutter i en presset hverdag til at fordybe sig i læring. Her giver digital læring den kæmpe fordel, at den er fleksibel og kan tages, når medarbejderen har tid. Men du kan gøre jeres e-learning endnu mere effektiv og målrettet. Fx kan du på jeres kommende tre personalemøder tage de vigtigste læringspointer om jeres emne op. I kan gennemgå én eller flere cases, der er relevante for jeres arbejdsopgaver og få en struktureret dialog om, hvordan I bruger den viden, I har fået gennem digital læring, i praksis. Her har du mulighed for at sikre, at alle medarbejdere har gennemført den digitale læring og er i stand til at omsætte den til relevant viden i forhold til lige netop jeres aktuelle udfordringer.

Reflekter sammen gennem fælles øvelser

Digital læring vil ligesom i klasseundervisning, hvor læreren underviser alle på samme måde, henvende sig til flertallet. I klasseundervisningen kan eleverne dog afbryde læreren med spørgsmål og refleksioner. Det er sværere i digital læring. Derfor er det en god idé at indføre faste tidsrum, hvor medarbejderne kan reflektere i fællesskab. Det kan fx være på personalemøderne, hvor I afsætter 15 minutter til spørgsmål, eller det kan være et særskilt møde, hvor du planlægger øvelser, der understøtter den konkrete læring. Det kan være med rollespil eller gruppearbejde, hvor gruppen samler forslag til huskeregler eller udarbejder proceduretjek af hverdagens arbejdsopgaver – alt sammen med baggrund i læringen.   

Styrk jeres samarbejde gennem peer-learning 

Du kan også overveje at tilrettelægge din læring i to spor. Fx et spor til superbrugere og et spor til almindelige brugere, og indlægge faste møder mellem disse to grupper. På den måde skaber du en dynamisk arbejdsplads, hvor superbrugerne oplærer brugerne. Med peer-learning, vil den læring, som superbrugerne får, lagre sig effektivt, når de skal repetere det for deres kollegaer. Samtidig sikrer du dig dialog og samarbejde mellem dine medarbejdere, og du uddanner gode ambassadører blandt dine superbrugere.   

Tips til din planlægning af blended learning

  • Hvis du ønsker at arbejde videre med læringsforløb, der kombinerer forskellige elementer, kan du med fordel overveje, hvem din målgruppe af medarbejdere er:    
  • Arbejder dine medarbejdere geografisk spredt eller tæt på hinanden? 
  • Hvilke arbejdsområder giver udfordringer for medarbejderne?
  • Hvilke læringsmetoder egner sig bedst til medarbejdergruppen? Er I mest til rollespil eller konstruktiv refleksion?
  • Skal rammen være peer learning eller styrede personalemøder med planlagte dagsordner? 

Når du planlægger blended learning, er det en god idé at tænke hele processen igennem på forhånd, så alle læringselementer tilpasses de læringsmål, som I ønsker at indfri. Mange har en tendens til at producere e-learning først – og herefter tilrettelægge de fysiske læringsøvelser i takt med at den digitale læring bliver taget i brug.  

Når du tænker flere typer læring ind fra start, kan du målrette din læring, tilpasse den til dine medarbejderes udfordringer, eventuelt differentiere den i forhold til dine medarbejderes kompetencer, og du kan præsentere dine medarbejdere for deres fulde læringsforløb, så de ved, hvad de skal i gang med. 

Er det drøn besværligt? Nej, det behøver det ikke at være. Den lette vej er at gå direkte efter de cases, som er i den digitale læring og udfolde dem i en styret dialog. Den lidt længere vej handler om at udvikle dialog-kort, arrangere peer-learning og tilrettelægge faciliteringen af personalemøderne, men din indsats vil give effekt, og ofte vil du kunne genbruge materialet år efter år, så fortvivl ikke, men stræb fortsat efter blended learning – for effektiviteten og samarbejdets skyld.