Privatlivspolitik 

 

Sidst opdateret 24.02.2022 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

 

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er: 
 
Navn: Gyldendal A/S 
Vej nr. Klareboderne 3 
Postnummer og by 1115 København K 
Cvr-nummer: 58 20 01 15 
Telefon: 88 43 71 00 
E-mailadresse Elearning@gyldendal.dk 

(Herefter ”vi” eller os”). 

 

Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger 

I det følgende beskrives de formål, hvortil dine personoplysninger indsamles og behandles. 

 

Projekter – Leverancer af IT 

 

Formålet med registreringen af oplysninger, er at kunne servicere vores kunder i forhold til de ydelser, som vi leverer. 

 

For at opfylde dette formål indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Fritekst vedr. problemet

 

Når vi behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor, gør vi det på basis af følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (på baggrund af dit samtykke)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at kunne opfylde den kontrakt vi har med dig)

Modtagere af oplysninger 

I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere. Hvis overførslen betyder en hel eller delvis adgang eller overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, overfører vi på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

 

 • Leverandører af IT-infrastruktur og software 

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

 

 • Korrespondancer opbevares i op til 3 år. 

 

Kundeadministration og support

 

For at levere den bedst mulige service registrerer vi oplysninger om dig, når du kontakter os eller vi kontakter dig. 

 

For at opfylde dette formål indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger: 

 • Kontaktinformation 
 • Historik over henvendelser og tidspunkt for henvendelse  

Når vi behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor, gør vi det på basis af følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at kunne opfylde den kontrakt vi har med dig)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (for at overholde en retlig forpligtelse som påhviler os)  

Modtagere af oplysninger 

I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere. Hvis overførslen betyder en hel eller delvis adgang eller overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, overfører vi på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

 

 • Leverandører af IT-infrastruktur og software 

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

 • Korrespondancer opbevares i op til 3 år. 

 

Digital markedsføring

 

Vi registrerer oplysninger om dig, når du interagerer med os på de sociale medier for at give dig den bedste service.

For at opfylde dette formål indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger:

 

 • Kontaktinformationer 
 • Udtalelse. 

Når vi behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor, gør vi det på basis af følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (på baggrund af dit samtykke)

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (for at kunne opfylde den kontrakt vi har med dig) 

 

Modtagere af oplysninger 

I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere. Hvis overførslen betyder en hel eller delvis adgang eller overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, overfører vi på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

 • Leverandører af IT-infrastruktur og software 

 • Leverandører til digital markedsføring 

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

 • Oplysninger slettes, når de ikke længere skal bruges til markedsføring, eller efter anmodning fra dig 

 

Udsendelse af Nyhedsbreve

 

For at sende nyhedsbreve til dig registrerer vi oplysninger om dig, så du kun får de nyhedsbreve, der er relevante for dig. 

 

For at opfylde dette formål indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger:

 

 • Kontaktinformationer 

 

Når vi behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor, gør vi det på basis af følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (på baggrund af dit samtykke) 

 

Modtagere af oplysninger 

I forbindelse med opfyldelsen af formålet, deler vi dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere. Hvis overførslen betyder en hel eller delvis adgang eller overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, overfører vi på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra C.

 • Leverandører af IT-infrastruktur og software 

 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

 

 • Dine oplysninger slettes ved tilbagetrækning af samtykke. 

 

Dine rettigheder 

 

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger: 
 

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger 

 

 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset 

 

 • Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring 

 

 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke 

 

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format 

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder: 
 

Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til adressen eller e-mailadressen angivet under ”Dataansvarlig” ovenfor. 
 
I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om. 
 
Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning. 
 
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse.  

Hvis ikke du er tilfreds med udfaldet af din klage til os, kan du til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk eller til: 

Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 
 

Ændring af denne privatlivspolitik

 
Øverst i denne privatlivspolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.