Spring til hovedindhold

Vi kobler e-learning til praksis

Kunne du tænke dig, at jeres kompetenceudvikling tager udgangspunkt i den hverdag, medarbejderne befinder sig i? Læring giver nemlig bedst mening, når den kobles til praksis – derfor kan praksisnær digital læring være en del af løsningen på effektiv og motiverende kompetenceudvikling.

Forskning viser, at praksisnær læring, der kobler viden til virkelighedsnære situationer, har en betydelig motivationsfaktor og engagerer brugerne. Læring giver i virkeligheden først for alvor mening, når den kobles til vores erfaringer og vores handlinger i praksis, og vi formår at reflektere over dem.

Derfor er et af vores vigtigste succeskriterier for læring, at den viden, dine medarbejdere tilegner sig, kan bruges i praksis. For os er det praksisnære altså en del af opskriften på effektiv læring.

Men hvad gør vi egentlig for at sikre, at vores e-learning matcher virkeligheden? Primært benytter vi os af tre centrale greb i den digitale læring.

Casebaseret e-learning

Vi arbejder med case-øvelser i vores e-learning. Det vil sige, at vi illustrerer en række realistiske situationer, som dine medarbejdere skal forholde sig til, og i hvilke de kan bruge deres nye viden i praksis.  Ofte stiller vi skarpt på enten de hyppigste eller de tungeste udfordringer, I oplever i forhold til jeres opgaveløsning inden for emnet.

I arbejdet med at kortlægge de vigtigste udfordringer, inddrager vi jer. Det kan fx være dig som leder og dine medarbejdere eller fageksperter. Det gør vi for at komme så tæt på virkelighedens problemstillinger som muligt.


Refleksionsøvelser

Vi benytter refleksionsøvelser, hvor dine medarbejdere får mulighed for at reflektere over deres egne handlinger eller deres håndtering af bestemte situationer i arbejdet. Denne type øvelser giver mulighed for at arbejde med, hvordan medarbejderne kan ændre deres egen adfærd i situationer, hvor adfærden måske er uhensigtsmæssig. Refleksionsøvelser kan både fungere individuelt og som samtaleemne i grupper, hvor formålet er at styrke en indsats kollektivt, og hvor medarbejderne i fællesskab kan lære af hinandens fejl og erfaringer. 

 

Øvelser i plenum

Endelig arbejder vi med supplerende læringsmaterialer i form af øvelser og værktøjer, I kan anvende på fysiske møder eller workshops. Disse værktøjer giver jer mulighed for at arbejde videre med relevante problemstillinger og efterfølgende implementere løsninger, som passer til lige præcist jeres arbejdsplads og jeres medarbejdere. Værktøjerne kan fx bruges til at kortlægge en mulig problemstilling i jeres team, styrke jeres indsatser og udvide jeres løsningskatalog.

Tre centrale greb i den digitale læring

Kilder: 

https://elearningindustry.com/john-deweys-theory-reforming-education-through-experiential-learning

https://www.structural-learning.com/post/kolbs-learning-cycle