Spring til hovedindhold
Pressemeddelelse - 12-06-2023

Nyt samarbejde mellem Gyldendal og Medicin.dk skal aflaste sundhedsvæsenet

Medicin.dk og Gyldendal e-Learning er gået sammen om at udvikle nye korte e-læringsformater, der skal mindske risikoen for fejl med medicin i sundhedsvæsenet. 

Utilsigtede hændelser i forbindelse med håndtering af medicin er en af de helt store udfordringer i sundhedsvæsenet i disse år, og den vil Gyldendal e-Learning og Medicin.dk med det nye samarbejde afhjælpe ved at udvikle korte, enkle kompetencegivende e-læringskurser til personalet. 

Gyldendal og Medicin.dk – kompetenceudvikling og videnskabelighed

Samarbejdet mellem Gyldendal og Medicin.dk er oplagt når det handler om at kompetenceudvikle personale, der skal håndtere medicin, mener Medicin.dk’s direktør, Henrik Villadsen: 

”På Medicin.dk ved vi alt om lægemidler og formidler det i dag i digitale formater, som bruges over alt i det danske sundhedsvæsen. Gyldendal ved omvendt alt om e-learning og i fællesskab kan vi styrke medarbejdernes kompetencer. Det vil forbedre patientsikkerheden i en travl og kompleks hverdag, og samtidig vise vejen for, hvordan tværgående samarbejder kan øge kvaliteten og skabe rum for nytænkning.”

Også Mette Kjær, som er chef for e-learning i Gyldendal, er begejstret for det nye samarbejde: 

”I Gyldendal e-Learning leverer vi kompetenceudvikling til kommunerne på social- og sundhedsområdet, og vi lægger mærke til, at kompleksiteten i det nære sundhedsvæsen stiger i takt med et stigende antal ufaglærte medarbejdere. Det er en udvikling der, I vores øjne, kalder på mere læring. 
I samarbejdet med Medicin.dk har vi en unik adgang til viden om medicin og medicinhåndtering, som vil styrke den digitale læring, så den både er relevant og forebygger utilsigtede hændelser.”

 

Risikosituationslægemidler og praktisk håndtering af medicin

En af de første nye, konkrete løsninger, som samarbejdet skal udmunde i, er små korte e-læringsmoduler om risikolægemidler og medicinhåndtering. Modulerne har til formål at kompetenceudvikle medarbejderne - både faglærte og ufaglærte - på plejecentre, i hjemmepleje og på bosteder indenfor håndtering af medicin, så både personale, patienter og pårørende kan føle sig trygge. 

Baggrund:

Øget kompleksitet og mangel på personale giver behov for kompetenceudvikling

At der er et behov for kompetenceudvikling af personalet i sundhedsvæsenet i disse år, er der ikke tvivl om, hvis man spørger sygeplejerske, Line Feldborg, der i dag arbejder med at kompetenceudvikle elever, ufaglærte og uddannede på social- og sundhedsområdet i Horsens Kommune. Hun siger:

”Vi oplever, at vores opgaver bliver mere og mere komplekse og samtidig har vi sværere og sværere ved at rekruttere sundhedsuddannet personale. Det er en uheldig udvikling, hvor vi må sande, at der potentielt opstår flere fejl. Og det gælder især på medicinområdet, hvor vi af erfaring ved, at der sker flest alvorlige fejl” forklarer Line og fortsætter. ”Derfor vil vi også tage imod med kyshånd, når muligheden for e-læring med konkret, praksisnær læring udkommer. For det vil helt sikkert give os bedre muligheder for nemt at kompetenceudvikle vores ufaglærte medarbejdere.”

 

Fakta om Gyldendal e-Learning

Gyldendal e-Learning udvikler digital kompetenceudvikling til fagpersoner. Et af vores fokusområder er velfærdsområdet, hvor vi har kurser til mere end halvdelen af landets kommuner. Vi har udviklet mere end 400 digitale kurser, som er gået ud til over 400.000 medarbejdere gennem de seneste år.

Fakta om Medicin.dk

Medicin.dk udgiver lægemiddelinformation til sundhedsprofessionelle i Danmark via hjemmesiderne pro.medicin.dk og min.medicin.dk, og har gjort det i knap 50 år – tidligere i bogform. Medicin.dk udarbejdes på samme måde som videnskabelige artikler med forfattere og referenter – i alt ca. 250 lægefaglige specialister. Medicin.dk har mere end 8 mio. sidevisninger om måneden.

 

For yderligere information:

Medicin.dk:

Anne Byskov
aby@medicin.dk
Telefon: 23862323

Gyldendal:

Mette Højrup Kjær
mhk@gyldendal.dk
Telefon: 30251776