Spring til hovedindhold

Vi har hjulpet CRECEA med at gå fra offline til online

CRECEA tilbyder nu i samarbejde med Gyldendal e-Learning den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse online.

CRECEA A/S– der er en af Danmarks største udbydere af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – kan nu også tilbyde deres arbejdsmiljøuddannelse online. 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er første skridt på CRECEAs rejse fra offline til online. 

Gyldendal e-Learning har arbejdet tæt sammen med CRECEAS arbejdsmiljøkonsulenter og omsat mål og indhold i uddannelsen til et blended forløb med online moduler og fysisk tilstedeværelse. 

"Vi er glade for nu at kunne tilbyde arbejdsmiljøuddannelsen online. Nogle af vores kursister har svært ved at afsætte tre hele dage på skolebænken. For dem er den online arbejdsmiljøuddannelse et nyt fleksibelt tilbud som passer godt ind i deres arbejdsliv." 

Kursisterne kan tage uddannelsen i deres eget tempo, når det passer ind i arbejdsopgaverne, og kan altid finde tilbage til en video eller tjekliste, når der er en konkret arbejdsopgave, der skal løses. 

Virksomhederne får øget fleksibilitet i forhold til at passe uddannelsen ind i travle arbejdsdage og vagtplanlægning.

Også internt i CRECEA giver onlineuddannelsen fordele i form at et stabilt og fleksibelt kursusudbud: 

”Det smidiggør vores kursusafvikling, og vi kan sikre et løbende udbud af kurser, uden at der opstår flaskehalse eller spidsbelastninger for underviserne” 

Hvordan skaber vi det største læringsudbytte?

For at skabe det største læringsudbytte har vi lagt et skarpt didaktisk design, hvor vi:

  • har trimmet det faglige indhold, så pointerne står knivskarpt
  • bruger animerede videoer og videoer med fageksperter til at understøtte pointerne
  • kobler faglige pointer med praksisnære eksempler
  • aktiverer kursisten gennem praksisnære opgaver i forhold til egen arbejdsplads
  • giver redskaber, kursisten kan bruge i sit eget arbejdsmiljøarbejde
  • skaber mulighed for interaktion i form af synkrone onlinemøder mellem underviser og kursister. 

Overvejer du at gå online med dine kurser?

Har du spørgsmål eller vil du have hjælpe til at omdanne dine kurser fra offline til online, så ring eller skriv til digital redaktør Kirstine Schjermer

Læs mere om Arbejdsmiljøuddannelsen – online hos CRECEA.

 To computere med skærmbilleder fra online kursus i arbejdsmiljø