Spring til hovedindhold

Fem tendenser i digital læring i 2024

I april 2024 deltog vi hos Gyldendal e-Learning på Learning Technologies, en af verdens største messer for digital læring. Vi udvekslede erfaringer med kolleger, hentede ny inspiration og fandt fem store tendenser inden for digital læring anno 2024. Dem vil vi dele med dig her.

Virksomheder og organisationer har et øget fokus på målbare effekter af læremidler og læringsløsninger i forhold til de arbejdsopgaver, der skal løses. Og derfor har de didaktiske tilgange og læringsteknologierne også fokus på, hvordan man får de mest effektive læringsforløb og opnår størst læringseffekt og transfer, og på hvordan man optimerer tid, både i form af den lærendes tidsforbrug og i form af hurtigere produktionstid.

De fem tendenser er:

Blended Learning

Blended Learning vinder frem. Det er der en god grund til, for det er nemlig supereffektivt i forhold til både fleksibilitet og læringseffekt!

For at få en god læringseffekt kan du: 

 • Blande forskellige digitale aktiviteter som man arbejder med på egen hånd,
  fx e-learning, explainer-videoer, online vejledninger eller podcasts. 
 • Blande digitale aktiviteter, som man arbejder med på egen hånd, med digitale aktiviteter, hvor man får støtte fra eller arbejder sammen med andre, fx lærerledet onlineundervisning, online coaching eller online gruppeaktiviteter. 
 • Blande digitale aktiviteter med fysiske aktiviteter, fx møder, mulighed for at træne færdigheder i dagligdagen, klasserumsundervisning eller 1:1-samtaler.

Uanset hvordan du laver dit ’blend’, så skal dit fokus være på at opnå den størst mulige transfer af viden og færdigheder fra læringsmaterialet til de daglige arbejdsopgaver.

Learning in the Flow of Work

Glem alt om at lære og træne noget for skulle bruge det engang i fremtiden!  Ideen bag Learning in the Flow of Work er, at medarbejderen i stedet får vejledning og instruktion i at løse den konkrete opgave her og nu, mens opgaven løses.

Det kræver ikke, at der står en erfaren kollega på sidelinjen, men det kræver gode digitale læringsmaterialer, der er korte, letforståelige og instruktive, fx visuelle procesvejledninger, instruktionsvideoer evt. med elementer af argumented eller virtual reality. Og det er afgørende, at vejledningerne er lette at finde og altid er til rådighed for medarbejderen, fx på jeres intranet, i jeres LMS eller på en app. 
 

Adaptiv læring

Det er effektivt at have en personlig træner - én der sørger for at tilpasse træningen, så øvelserne hverken for lette eller for svære, og som giver den rigtige instruktion, der gør at man udvikler sig optimalt og hurtigt kommer i form. 

Adaptiv læring er et digitalt læringskoncept, der fungerer som personlig træner. På basis af et grundlæggende læringsmateriale, udvælger og præsenterer det opgaver, sværhedsgrad og informationer, der passer til den enkelte medarbejders faglige niveau. 

Adaptiv læring skaber et optimalt læringsmiljø, fordi hver læringssti er individuel og baseret på den enkeltes medarbejders niveau og læringsstil og fordi interaktive øvelser øger engagementet og hurtig og tilpasset feedback forbedrer forståelsen. Det gør adaptiv læring særdeles effektivt og med målrettet træning optimerer det ovenikøbet den tid, man bruger på at mestre færdigheder. 

AI

Og ja, AI er også ”en ting” inden for digital læring. 

I læringssammenhæng bruges AI bl.a. til at:

 • Optimere læringsforløb:
  Brug data fra jeres kompetencesystemer eller LMS til at kortlægge færdigheder og træningsbehov. Og tilrettelæg og tildel læringstier/-materialer på baggrund af færdigheder og træningsbehov.
 • Effektivisere adgang til viden og læringsmaterialer:
  Træn en lokal AI på jeres procesbeskrivelser og vejledninger og gør det muligt for medarbejderne at ’chatte’ sig frem til relevante materialer.
 • Effektivisere produktion af digital læring: 
  Få hjælp fra AI-værktøjer til at generere en kursusstruktur eller til at lave video, tekst og speak

Eksperterne inden for digital læring har stort fokus på, at brugen af AI skal styrke den lærendes udbytte af læringen, og understøtte læringseksperternes samarbejde med de fageksperter, der sidder inde med den essentielle viden, der skal bringes videre.

AR og VR

Argumented Reality (AR) og Virtual Reality (VR) lægger på hver sin måde nye lag til virkeligheden og kan være nyttigt i læringssituationer. 

AR tilføjer et virtuelt lag til den fysiske virkelighed, man ser på. I læringssammenhæng kan du fx bruge AR til at give instruktioner til, hvordan man betjener en maskine eller udfører en proces. Medarbejderen bruger mobiltelefonens kamera til at pege på en genstand eller på en QR-kode og få en vist vejledning. Det er nem og effektiv læring, når behovet opstår. 

VR skaber et 3D-univers, som brugeren oplever og interagerer med via VR-briller og håndholdte betjeningsgreb. I læringssammenhæng kan VR bruges til at give en kropslig oplevelse af andres måde at opleve verden på, fx dementes oplevelse af at rum ændrer form, eller til at træne arbejdsprocesser, der er risikobetonede eller foregår på svært tilgængelige steder. 

 

Kontakt Kirstine

Kirstine Schjermer har skrevet denne artikel. Vil du høre mere om de nyeste tendenser inden for læringsteknologier eller få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig? Så kontakt gerne Kirstine.