Sårserien

Sår medfører ofte langvarige forløb med smerter, isolation og andre lidelser for den enkelte borger. Det er dyrt at behandle, og derfor er der god økonomi i at have fokus på en optimal sårbehandling.

Ved målrettet at uddanne medarbejderne i en mere hensigtsmæssig og moderne sårbehandling, er det muligt at nedbringe tidsforbruget og samtidig hæve kvaliteten.

Vi har i samarbejde med specialister i sårbehandling udviklet dette kursus, hvis formål er at give sundhedsfaglige medarbejdere en opdateret og praksisnær viden på sårområdet.

Kurset er bygget op omkring de anerkendte nationale og internationale retningslinjer for forebyggelse og behandling af sår. Vi kan nævne standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel, Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, anbefalingerne fra Dansk Selskab for Sårheling og guidelines fra EPUAP og EWMA.

Sårbehandlingsserien består af 10 dele à ca. 30 minutter. Serien vil give medarbejderne den vigtige viden, der skal til for at kunne udføre en hensigtsmæssig og nutidig behandling af sår. Medarbejderne skal gennem kurset afprøve deres nyerhvervede viden om behandling af sår med reflektionscases og quizzer.  

Der er god økonomi i at have fokus på en optimal behandling af sår, og for de berørte borgere taler vi i høj grad om at højne livskvaliteten. Et sår, der ikke vil hele, medfører ofte smerter, isolation og andre lidelser.