Sundhedsfaglig dokumentation

Med dette kursus sikrer du dig, at alle medarbejdere har samme referenceramme og viden om sundhedsfaglig dokumentation og det at føre journal.

Varighed: Ca. 30 minutter 

Målgruppe: Sundhedsfaglige medarbejdere

Patientjournaler er et vigtigt arbejdsredskab for alle fagpersoner, der samarbejder om pleje og behandling af borgeren, men hvad er egentlig god og korrekt journalføring? Kurset giver anvisninger til, hvordan medarbejderne får journalført det nødvendige til tiden og på en måde, så det kan forstås af andre kolleger og giver et godt overblik over borgerens tilstand og behandling.

Kurset tager udgangspunkt i kravene fra Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.), som trådte i kraft d. 6. juni 2021. Kravene er ikke ens for alle fagpersoner, og dette forløb er målrettet medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver.

Kurset er speaket og pædagogisk illustreret. Der er øvelser undervejs, og det er nemt at gå til for alle. Vi sørger for, at indholdet altid er opdateret til seneste nye viden, lovgivning og praksis. Når kurset er gennemført, udstedes et personligt kursusbevis og kurset kan herefter bruges som opslagsværk.