Medicinhåndtering

Med kurset i medicinhåndtering kan I på en fleksibel og effektiv måde sikre, at alle medarbejdere, der har med medicin at gøre, håndterer medicinen korrekt efter gældende lovgivning.

Varighed: Ca. 90 minutter pr. del 

Målgruppe: Sundhedspersonale. To parallelle forløb til henholdsvis autoriserede og ikke autoriserede sundhedspersoner

I takt med at Styrelsen for Patientsikkerhed har indført risikobaserede tilsyn, er der naturligt kommet større fokus på, at medarbejderne har brug for grundviden om korrekt medicinhåndtering.

Vi har derfor udviklet et digitalt kursus i medicinhåndtering. Kurset tager udgangspunkt i vejledningen ”Korrekt håndtering af medicin” udgivet af Styrelsen for Patientsikkerhed, og indeholder to parallelle forløb:

  • et for autoriserede sundhedspersoner
  • et for ikke autoriserede sundhedspersoner.

Indholdet er tilpasset faggruppernes opgaver og kompetencer. 

Med dette kursus har I mulighed for at klæde alle medarbejdere på med de rette medicinkompetencer. Det er samtidig også nemmere at undervise midlertidigt personale som vikarer og sommerferieafløsere.

Kurset Medicinhåndtering har to parallelle forløb. I starten af kurset vælger kursisten mellem de to forløb, og indholdet adskiller sig primært i emnerne:

  • Introduktion til medicinhåndtering
  • Modtagelse og dokumentation af ordination
  • Dispensering af medicin

Alle kursets emner kan ses i produktbladet.

Kurset kan gennemføres når som helst, og det betyder, at I også kan udnytte de stille stunder på fx aftenvagter til kursusvirksomhed. Kurset kan kobles op på et administrationssystem (LMS), hvor alle læringsaktiviteter dokumenteres.  

Kurset er fuldspeaket og så brugervenligt opbygget, at alle kan være med – uanset læse- og IT-færdigheder.