Medicinhåndtering – repetition

Kurset ’Medicinhåndtering – repetition’ skærper opmærksomheden på de områder, hvor der oftest sker fejl i forbindelse med medicinering. Dette kursus er til al sundhedspersonale, der tidligere har taget kurset Medicinhåndtering, og nu har brug for at få det repeteret i en kortere version.

Varighed: Ca. 35 minutter  

Målgruppe: Sundhedsfaglige personer, der allerede har gennemgået grundkurset i Medicinhåndtering, men har behov for at få repeteret det vigtigste indhold

Det primære formål med kurset er at skærpe opmærksomheden på de områder, hvor der oftest sker fejl – det vil sige utilsigtede hændelser. Og det er der brug for. Undersøgelser viser nemlig, at der sker mange fejl i forbindelse med borgernes medicinering. I kurset er der fokus på ansvar og kompetence, men også på konkrete procedurer i forbindelse med medicinhåndtering.

Kurset afsluttes med en test, som giver adgang til et kursusbevis.

Medicinhåntering - repetition

Kurset indeholder viden om disse emner:

  • Patientsikkerhed
  • Sikkerhed når du modtager en ordination
  • Sikkerhed når du modtager og opbevarer medicin
  • Sikkerhed ved dispensering af medicin
  • Sikkerhed når du administrerer medicin
  • Sikkerhed når du bortskaffer medicin og medicinsk udstyr
  • Dokumentation
  • Risikosituationslægemidler (kun til ikke autoriseret personale)