Kort fortalt om hyppige sygdomme

Kurset giver ufaglærte og social- og sundhedshjælpere i ældreplejen en introduktion til de hyppigste sygdomme, de møder hos ældre borgere.

Kort fortalt om hyppige sygdomme skærmbillede

De ikke-autoriserede medarbejdere i ældreplejen er nogle af dem, der er tættest på ældre og syge borgere. Deres observationer er derfor vigtige for at sikre, at borgeren hele tiden får den rette behandling. Derfor er det også vigtigt at kende til nogle af de sygdomme, som de vil støde på i deres hverdag.
 
Med kurset får jeres personale en illustrativ introduktion til de hyppigste sygdomme hos ældre borgere. Det kan hjælpe dem til at forstå, hvad sygdommen betyder for borgerens hverdag – og ikke mindst, hvordan personalet bedst kan hjælpe og støtte borgeren.
 
Kurset guider også i, hvordan personalet kan holde øje med borgerens symptomer og give deres viden videre til den kollega, der har det sundhedsfaglige ansvar for borgeren.

Hent produktblad

 Kort fortalt om hyppige sygdomme screenshot

Læringsmål 

  • Kursisten kan observere og genkende symptomer på ændrede trivsels- og sundhedstilstande hos de ældre borgere.
  • Kursisten kender og kan bruge almindeligt anvendte fagudtryk.
  • Kursisten kan redegøre for og dokumentere sine iagttagelser i samarbejdet med andre faggrupper for at sikre en koordineret hjælp til borgeren.
  • Kursisten kender til behandling af sygdommen i arbejdet med at støtte borgerens behandling.