Offentligt ansat - det skal du vide

Dette kursus guider offentligt ansatte på social- og sundhedsområdet i de juridiske rammer, man skal kende. For eksempel omkring tavshedspligt, gaver og habilitet.

 

Varighed: 25 minutters varighed

Målgruppe: Offentligt ansatte på social- og sundhedsområdet

På 25 minutter bliver medarbejderen guidet i hvornår og i hvilke situationer man kan, skal eller må fortælle om noget, der har med arbejdet og borgerne at gøre. Samtidig guider kurset i emner som habilitet og gaver.

Målet er, at medarbejderen føler sig tryg og klar til at arbejde i det offentlige, hvor der ofte er svære dilemmaer fx i forhold til habilitet og tavshedspligt. Kurset kan med fordel indgå som et led i onboarding af nye medarbejdere og vikarer.

Offentligt ansat - det skal du vide på PCKurset bygger på vejledningen ”God adfærd i det offentlige”, som er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Moderniseringsstyrelsen. I dette digitale kursus har vi dog fokuseret på ansatte, der arbejder på social- og sundhedsområdet, og vi har erstattet paragraffer og svært lovstof med praksisnære scenarier, som er lette at relatere sig til.