Magtanvendelse - børn og unge

Varighed: Ca. 75 minutter 

Målgruppe: Pædagoger, pædagogiske assistenter, ledere eller andre medarbejdere, der arbejder med anbragte børn og unge

Kurset er målrettet de medarbejdere, der arbejder med anbragte børn og unge i sociale tilbud og på institutioner. Det er fx pædagoger, pædagogiske assistenter, ledere eller andre medarbejdere, der indgår i det alment pædagogiske arbejde.

Magtanvendelse - børnKurset er en effektiv metode til at sikre, at alle medarbejdere får en solid grundviden om lovgivningens rammer for anvendelse af magt samt forebyggelse af magt i forhold til målgruppen. Det giver tryghed i hverdagen og styrker samtidig retssikkerheden for de anbragte børn og unge. 

I kurset gennemgår vi bl.a.:

  • Lovstof 
  • Begreber
  • Registreringer og indberetninger
  • Etiske og pædagogiske overvejelser

Socialstyrelsens materialer er tilgængelige under hele kurset. Gennem praksisnære øvelser er der mulighed for at træne problemstillinger fra hverdagen i forhold til lovgivningen.  

Med dette kursus sikrer du, at alle dine medarbejdere har den samme referenceramme. Det er også nemmere at undervise midlertidigt personale fx vikarer og sommerferieafløsere.