Magtanvendelse - voksne

Varighed: Ca. 75 minutter 

Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder med omsorg for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Kurset i magtanvendelse er en effektiv metode til at sikre, at alle medarbejdere får den nødvendige grundviden. Det giver tryghed i hverdagen og styrker retssikkerheden for borgerne.

Kurset er udviklet til pædagoger, social- og sundhedsfaglige medarbejdere, medarbejdere fra myndigheden, ufaglært personale og ledere. Kurset tager udgangspunkt i Socialstyrelsens retningslinjer, og vi gennemgår bl.a. lovstof, begreber, registreringer, indberetninger, ansøgninger, etiske og pædagogiske overvejelser. Socialstyrelsens pjecer er tilgængelige under hele forløbet, og brugerne trænes samtidig via praksisnære cases i pædagogiske dilemmaer og problemstillinger fra hverdagen. 

Kurset kan tages, når som helst og hvor som helst – bare der er internetadgang. Modulet er fuldspeaket og pædagogisk illustreret. Der er øvelser undervejs, og det er nemt at gå til for alle. Vi sørger for, at indholdet altid er opdateret til seneste nye lovgivning og praksis. Efter endt gennemførsel udstedes et personligt kursusbevis, og kurset kan herefter anvendes som opslagsværk.