Dysfagi

Dysfagi vil sige, at borgeren har problemer med at spise, synke og drikke, og det kan opstå i forbindelse med sygdom eller som følge af aldring.

Varighed: Ca. 30 minutter

Målgruppe: Plejepersonale, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som arbejder med ældre borgere og borgere med handikap  

Kurset giver den nødvendige basisviden og anvisninger til, hvordan forskellige faggrupper – plejepersonale, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter og ergoterapeuter i samarbejde med pårørende – kan være med til at opspore og hjælpe borgere med dysfagi. En tidlig indsats for disse borgere kan gøre en vigtig forskel i deres livskvalitet og modvirke, at de taber sig, bliver afkræftede eller socialt isolerede.

Dysfagi er udviklet i samarbejde med fagspecialister og er målrettet sundhedspersonale, som er i kontakt med borgere, der har eller har risiko for at få dysfagi. Kurset er speaket og pædagogisk illustreret. Der er øvelser undervejs, og det er nemt at gå til for alle. Vi sørger for, at indholdet altid er opdateret til seneste nye viden, lovgivning og praksis. Når kurset er gennemført, udstedes et personligt kursusbevis og kurset kan herefter bruges som opslagsværk.